خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز

خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز

خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز نقدی بر کتاب بی خود و بی جهت یک اتوبیوگرافی نقدی بر کتاب بی‌خود و بی‌جهت، نوشته‌ی دوایت گارنر برای روزنامه‌ی...

ادامه مطلب

بی خود و بی جهت یک اتوبیوگرافی

نقدی بر کتاب بی خود و بی جهت یک اتوبیوگرافی

نقدی بر کتاب بی خود و بی جهت یک اتوبیوگرافی نوشته‌ی مارک هریس برای مجله‌ی نیویورک ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ ترجمه‌ی هنگامه ناهید چاپ شده در روزنامه‌ی اعتماد ک...

ادامه مطلب