خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز

خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز

خنده‌دار، به‌دور از احساس و غم‌انگیز نقدی بر کتاب بی خود و بی جهت یک اتوبیوگرافی نقدی بر کتاب بی‌خود و بی‌جهت، نوشته‌ی دوایت گارنر برای روزنامه‌ی...

ادامه مطلب