تبریک می‌گوییم. شما خرگوش سفید را پیدا کردید.

صفحه‌ی خرگوش سفید، مختص به برخی از کتاب‌های انتشارات شورآفرین است. در این صفحه اطلاعاتی مربوط به کتاب یا مسائل مربوط به افراد مرتبط با کتاب، منتشر می‌شود و هر از گاهی بروزرسانی خواهد شد. پس بهتر است هر چند وقت یک بار به صفحه‌ی خرگوش سفید سری بزنید.

کتاب‌های بخش خرگوش سفید

گپ و گفت با کاردرست‌ها
گَپ‌وگُفت با کاردُرُست‌ها​